Podo Taping (Bant)

Ayak rehabilitasyonunda ve Halluks Valgus deformasyonlarında sıklıkla kullandığımız yöntem Podo-Taping'dir.

Halluks Valgus, ayak baş parmağımızdaki şekil bozukluğunu ifade eden Latince bir tıp terimidir.. Normalde ayak aksına paralel, düz durması gereken ayak baş parmağımız, Halluks Valgus'ta ikinci parmağa, diğer bir deyişle ayak dış tarafına doğru yön değiştirir ve döner.

Zamanında önlem alınmazsa başparmak, ikinci parmağın altına kayabilir ve başparmağın üzerine çıkan ikinci parmağın sırtında sürekli ayakkabı basısına bağlı ciddi nasırlar oluşabilir. Tamamen değişen başparmağa bağlı olarak hastanın yürüyüşü değişir.

Hastanın rahat bir şekilde yürümesine izin vermek, deformitenin esnekliğinden yararlanarak hastanın ağrılarını hafifletmek için hastanın ayağına uygulanan bantlamaya podo-taping olarak isimlendirilir.

Hastaya, bu teknik öğretilerek profesyonel destek olmadan da kendi kendine uygulayabilir olması sağlanır.